یازدهمین دوره نمایشگاه معدن, صنایع معدنی, ماشین الات و صنایع وابسته تهران

یازدهمین دوره نمایشگاه معدن, صنایع معدنی, ماشین الات و صنایع وابسته تهران - محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 25 تا 28 مهر 94