چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی

چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران-مجتمع مس سرچشمه 19 و 20 آبان 94