گزارش جلسه گردهمائی نمایندگان واحدهای نسوز شرکت کننده در سمپوزیوم فولاد تبریز-1395

برای مشاهده اطلاعیه، کلیک کنید.