دریافت فایل ارائه مهندس اصغر مبلغ با عنوان مواد نسوز و دستیابی به نتیجه عملی مطلوب

برای دریافت فایل ارائه مهندس اصغر مبلغ با عنوان مواد نسوز و دستیابی به نتیجه عملی مطلوب درهمایش و نمایشگاه توانمندی‏های صنعت دیرگداز در صنعت پتروشیمی کلیک بفرمایید.