خبر "همایش و نمایشگاه توانمندی های صنعت دیرگداز" در میان سایت های خبرگزاری

لینک برخی از اخبار همایش و نمایشگاه توانمندی های صنعت دیرگداز در صنعت پتروشیمی‎ به شرح زیر است:

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)

پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

خبرگزاری صدا و سیما

جامعه اطلاعاتی صنایع نفت گاز و پتروشیمی