عضو سابق هیات رئیسه معدن خاک نسوز که در نکات تامل برانگیزی شرط ماندنش را همرنگ شدن با جماعت ذکر می کند و از عدم توانایی خود در احقاق حق مردم می گوید و اینکه نمی خواهد در امری ناصواب شریک باشد.

     به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانابه نقل از آباده نما شرکت تهیه و توزادامه ...