نسوز سومین هزاره

شرکت   نسوز سومین هزاره

تاریخ تاسیس : 1333 | مدیریت : بهرنگ ترابی

اصفهان خ چهار باغ بالا مجتمع تجاری پارک ورودی چهارم طبقه دوم شماره ۵۳۰
۰۹۱۳۱۱۹۲۳۷۴
۰۳۱-۵۳۳۲۳۳۷۷
behrangt-2000@yahoo.com